Profesionální
nástroj v boji proti
klimatické změně

Hydrokompost
je řešení

Jste lesník, sadař, vinař, profesionální zahradník nebo se staráte o městskou zeleň? Zápasíte s projevy klimatické změny jako je sucho, vodní eroze nebo snižování kvality půdy? Byla-li odpověď na všechny otázky ano, pak následující řádky jsou právě pro vás.

1_jednicka_mala @2x

Okamžitě použitelný
nástroj proti
klimatické změně

2_dvojka_mala

Finančně výhodné
oproti jiným
adaptačním opatřením

3_trojka_mala

Hmatatelné výsledky
již po prvním roce

Hydrokompost
je řešení

Hydrokompost je organické vysoce
hydro-absorbční hnojivo

1_jednicka_mala @2x

Brání proti
vysychání půdy

Díky unikátním vlastnostem patentovaných pelet (1 kg pelet absorbuje 7,5 l vody)

2_dvojka_mala

Brání proti
vodní erozi

Brání vyplavování půdních živin a znečišťování potoků a řek

3_trojka_mala

Podporuje
cirkularitu

A malý vodní cyklus, což znamená, že prší tam, kde má

4_ctyrka_mala

Vrací půdě
úrodnost

Tím v konečném důsledku vrací půdě život, díky obohacování půdy o organickou složku

víte že ...

Hydrokompost brání
proti vysychání

Krajina bez Hydrokompostu
Krajina s Hydrokompostem

Výborná investice, protože
funguje v půdě až 3 roky

Český patent vhodný pro
ekologické zemědělství

Mechanizovaná aplikace

Dá se aplikovat celoročně

Hydrokompost
má široké uplatnění

null
Lesníci
null
Vinařství
null
Sadaři
null
Skleníkové farmy
null
Profi zahradníci
null
Eko zemědělci
null
Správci městské zeleně

Mechanizovaná
aplikace

Hydrokompost díky své konzistenci umožňuje mechanizovanou aplikaci. S jednoduchou modifikací lze aplikovat do půdy pomocí běžně dostupné techniky. Na videu vidíte standardní traktor doplněný násypkou a disky pro zapravení Hydrokompostu do půdy. Příprava lesní půdy pro sazenice.

Hydrokompost
a cirkulární ekonomika

Způsob výroby

Hydrokompost se vyrábí smícháním stájových odpadů z chovu skotu, prasat a rostlinné výroby, následně fermentován, usušen a míchán se zemědělskými komoditami, biouhlem, popelem z biomasy v přesných poměrech pro danou sazenici, poté lisován do pelet. Výsledkem je přesný poměr uhlíku, draslíku, dusíku, pH a v neposlední řadě perfektní retence, až o 2,5 m3 vody na jednom hektaru. Díky spolupráci s výzkumným ústavem a dlouholetým výzkumům můžeme přesně připravit produkt pro druh sazenice stromů, keřů a dalších rostlin.

Spočítejte si, kolik
toho potřebujete

Spojte se s námi a dohodněte si tu nejlepší možnou cenu.

Tel.: +420 724 933 290