Obec Bechlín - výsadba aleje dubů

ikona_listky_hires

Problém

Výsadba obecní aleje podél silnice z Bechlína do Předonína

Lokalita – Bechlín, 209 m.n.m

Klima – Jedna z nejsušších oblastí ČR

Zasadit 40 dubů o velikosti cca 3-4 m

ikona_ruka_hires

Řešení

Zasazeno 40 dubů vysokých cca 4 m
Pro každý jamka průměr cca 1 m

varianty:
3 kg Hydrokompostu na dno
– 3 kg Hydrokompostu
zásyp + 3 kg na dno

– kontrola bez Hydrokompostu

ikona_stromek_300

Výsledek

Varianta s Hydrokompostem výrazně lepší než bez Hydrokompostu

Ze srovnání je patrné, že zásadní je aplikace na dno