Karel Potůček - obnova holiny, sázení dubů

ikona_listky_hires

Problém

Obnova holiny po těžbě suchých borovic

Nepříznivé podmínky – kamenitá půda, LT 2S2

Lokalita – Křivoklátsko, 300 m.n.m

Klima – suchá stráň, západní orientace

Snížit úmrtnost sadby dubů

současný stav

kamenitá půda

ikona_ruka_hires

Řešení

Příprava lokality pomocí půdní frézy

Výsadba krytokořenných sazenic dubu zimního – poloodrostky, výška cca 70 cm

Dvě řady s Hydrokompostempovrch, dno Kontrolní řady bez Hydrokompostu

1)

2)

3)

1) Sekundární přírůstek s Hydrokompostem
2) Detail přírůstku
3) Pohled na lokalitu

ikona_stromek_300

Výsledek

V řadách s Hydrokompostem 0% úhyn,
kontrolních řadách cca 20% úhyn.

Přírůstek s Hydrokompostem 20 – 30 cm.
Přítomný i druhý přírůstek v sezóně.

Ilustrační fotografie – srovnání bez HK a s Hydrokompostem