Weiss & Wild - sazenice stálezelených keřů

ikona_listky_hires

Problém

Stálezelené keře jsou náchylné na sucho

Zvýšení odolnosti těchto oblíbených rostlin proti suchu

Lokalita – Malešov, 244 m.n.m

Klima – skleník

Snížit potřebu zalévání

Počáteční stav 8. dubna (Buxus)

ikona_ruka_hires

Řešení

Nádobové pokusy ve sklenících

Buxus (Zimostráz)

Pyracantha (Hlohyně šarlatová)

Bez Hydrokompostu po
4) 50 dnech sucha
10) 67 dnech sucha

ikona_stromek_300

Výsledek

Hydrokompost oddaluje a zmírňuje nástup sucha a nedostatek vody v půdním profilu.

Organická hmota v Hydrokompostu zadržuje větší množství vody a prodlužuje dobu, kdy vegetace není vystavena stresu. 

S Hydrokompostem po
36) 50 dnech sucha
40) 67 dnech sucha